01.08.2016

Mua lại Lufta s.r.l. và đổi tên công ty

Condair vui mừng thông báo việc mua lại Lufta s.r.l., đại diện và đối tác của Lufta s.r.l. tại Milan trong hơn 50 năm. Công ty sẽ tiếp tục các hoạt động dưới tên Condair s.r.l.

Việc mua lại là một phần trong động thái không ngừng gia nhập vào các thị trường địa lý đầy tiềm năng đối với Condair cũng như để tăng cường khả năng sản xuất và cung cấp thiết bị tạo ẩm và thiết bị làm mát bay hơi, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ trên toàn cầu. 

Condair s.r.l. sẽ hoạt động dưới sự lãnh đạo mới của Jérôme Terefenko. Tất cả nhân viên trước đây làm việc cho Lufta sẽ vẫn ở lại Condair.

Quay trở lại phần tổng quan Tin tức

Lufta trở thành một phần của Condair

Từ trái sang phải- Marcel Bauckhage, Stefano Pinto, Werner Adler - Trưởng phòng chiến lược công ty & Phòng quản lý marketing tại Condair, Hans van Garderen

Các tin tức khác...