Khi cây trồng, đặc biệt là rau xà lách, được thu hoạch trong những tháng hè, thì cây trồng sẽ ở bất cứ mức nhiệt nào tại ngày đó. Đối với cây trồng cần đến tay khách hàng, cây phải giữ được độ tươi và, để làm được điều này, cây trồng được làm lạnh rất nhanh trong khoảng 2 đến 4°C. Nếu cây trồng được thu hoạch ở nhiệt độ trên 20°C, nhiệt độ làm lạnh yêu cầu ở chế độ bảo quản sẽ làm hỏng cây trồng.

Để điều này không xảy ra, độ ẩm sẽ được bổ sung trong giai đoạn trữ lạnh. Tuy nhiên, không thể tạo ẩm trong suốt thời gian làm lạnh vì yêu cầu về thuế sẽ cao đến nỗi không khả thi về mặt thương mại.

Do đó, hệ thống tạo ẩm được hẹn giờ vận hành khi chế độ làm lạnh được tắt đi, tạo một làn sương trong kho để cây trồng có thể hấp thụ lại độ ẩm từ không khí cũng như cung cấp độ ẩm dư để tránh mất độ ẩm từ cây trồng trong chu kỳ trữ lạnh tiếp theo.

Chu kỳ bình thường là 15 phút làm lạnh và 5 phút phun sương, chu kỳ này được lặp lại cho đến khi cây trồng hạ nhiệt độ. Không kiểm soát độ ẩm cho quá trình này và khả năng kiểm soát đạt được bằng cách sử dụng một mạch định giờ trong bảng điều khiển nhà máy làm vận hành máy tạo ẩm. Điều quan trọng là các quạt từ nhà máy chứa thiết bị làm lạnh nước trung tâm vận hành mọi lúc trong quá trình này để có thể luôn duy trì được đường dẫn phân phối không khí.

Lợi ích của hệ thống tạo ẩm Condair trong lĩnh vực bảo quản cây trồng bao gồm:

  • Nâng cao năng suất nhờ giảm thất thoát trọng lượng sản phẩm
  • Thời gian bảo quản có thể kéo dài và thời hạn sử dụng lâu hơn
  • Chuyên môn sâu rộng trên toàn thế giới trong nhiều ứng dụng nông nghiệp
  • Phạm vi sản phẩm toàn diện để đáp ứng chính xác các yêu cầu của khách hàng
  • Những hệ thống năng lượng thấp để giảm chi phí vận hành và cải thiện khả năng kiểm soát độ ẩm
  • Dịch vụ toàn diện về tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành thử, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng

Các ngành khác nơi Condair cung cấp giải pháp kiểm soát độ ẩm quan trọng