NatureTạo hóa có khả năng tuyệt vời trong việc duy trì hoàn hảo các điều kiện chính xác để ấp trứng. Nhưng trong môi trường nhân tạo của trạm ấp trứng thương mại, công việc đó lại thuộc về người quản lý trạm ấp trứng để đảm bảo cho tất cả các điều kiện phải hoàn hảo nhất có thể để đảm bảo năng suất gà nở khỏe mạnh tối đa từ mỗi mẻ trứng. Không chỉ nhiệt độ và luồng không khí có vai trò quan trọng mà độ ẩm cũng đóng vai trò quan trọng trong cả quy trình.

Độ ẩm trong trạm ấp trứng gà

Bảo quản trước khi ấp: đến bảy ngày 70-80%RH để giảm nguy cơ mất nước

Bảo quản trước khi ấp: over seven days 80-88%RH to reduce the risk of dehydration

Giai đoạn ấp ban đầu: 50-60%RH để tránh mất độ ẩm quá mức khiến lòng trắng trứng bị mất nước và phôi bị hỏng

Tăng trưởng: 50-60%RH giúp tạo khoảng trống không khí để phát triển kích cỡ thích hợp giúp phổi của gà con phát triển tốt sau khi mổ vỡ vỏ trứng từ bên trong

Phát triển: 50-60%RH để tránh rốn ướt và khuỷu chân đỏ

Nở: 50-60%RH để tránh vỏ bám vào lông tơ

Chuồng gà con và chuồng gà thịtba ngày đầu sau khi nở: 70%RH để tránh gà con mất nước trong một vài ngày đầu sau khi nở

Lợi ích của hệ thống tạo ẩm Condair trong chăn nuôi gia cầm bao gồm:

  • Chuyên môn sâu rộng trên toàn thế giới trong nhiều ứng dụng chăn nuôi
  • Phạm vi sản phẩm toàn diện để đáp ứng chính xác các yêu cầu của khách hàng
  • Khả năng cung cấp các giải pháp đã được chứng minh cho các quy trình chăn nuôi và cây trồng
  • Năng suất tăng và gia cầm khỏe mạnh hơn
  • Giảm thiểu bụi qua không khí
  • Hệ thống tạo ẩm phù hợp cùng với chi phí vận hành thấp đã được chứng minh trong ngành
  • Dịch vụ toàn diện về tư vấn chuyên môn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành thử, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng

Các ngành khác nơi Condair cung cấp giải pháp kiểm soát độ ẩm quan trọng