Các hệ thống tạo ẩm của Condair được sử dụng đa dạng trong nhiều ứng dụng trên thế giới

Tạo ẩm trung tâm dữ liệu

Có khả năng làm mát kiểu bay hơi chi phí thấp, công suất cao và chống sốc tĩnh điện.

Thêm thông tin

Tạo ẩm cho phòng hòa nhạc & organ

Bảo quản organ và bảo vệ các nhạc cụ bằng gỗ và thính phòng.

Thêm thông tin

Tạo ẩm trong bảo tàng, phòng trưng bày, công trình nghệ thuật & đồ cổ

Bảo tồn công trình nghệ thuật & đồ cổ & trang thiết bị phụ và đồ treo lắp.

Thêm thông tin

Loại bỏ tĩnh điện bằng tạo ẩm

45-55%RH giúp loại bỏ sự tích tụ tĩnh điện trong môi trường sản xuất.

Thêm thông tin

Các chiến lược làm mát bay hơi trong ống gió

Ba chiến lược làm mát bay hơi bằng AHU chính đã giải thích, bao gồm chiến lược làm mát không khí xả ra, gián tiếp và trực tiếp.

Thêm thông tin