Máy tạo ẩm sinh hơi bằng điện cực Condair EL

Máy tạo ẩm sinh hơi bằng điện cực Condair EL giúp tạo ẩm đáng tin cậy và dễ dàng lắp đặt, sử dụng và bảo dưỡng.

Nhấp vào đây

Máy tạo ẩm dùng điện trở Condair RS

Kiểm soát cáu cặn cải tiến giúp bảo trì dễ dàng, kiểm soát độ ẩm chính xác và không cần mua bình hơi dùng một lần.

Nhấp vào đây

Máy tạo ẩm bằng hơi nước - thiết bị nào phù hợp với dự án của tôi?

Nhấp vào đây để sử dụng công cụ chọn sản phẩm trực tuyến của chúng tôi.

Máy tạo ẩm đun hơi bằng khí đốt Condair GS

Tạo ẩm công suất cao với chi phí vận hành thấp do đặc điểm tiết kiệm do sử dụng khí đốt chứ không phải dùng điện.

Nhấp vào đây

Máy tạo ẩm trực tiếp Condair ESCO

Sử dụng mạng lưới hơi nước hiện có của tòa nhà để tạo ẩm hơi khô cho thiết bị xử lý không khí hoặc ống gió.

Nhấp vào đây

Máy tạo ẩm trực tiếp Condair LS

Tạo ẩm bằng hơi nước trực tiếp tiết kiệm bằng cách sử dụng mạng lưới hơi nước hiện có của tòa nhà để cung cấp hơi nước khô t...

Nhấp vào đây

Máy tạo ẩm bằng hơi nước Condair SE

Cung cấp hơi nước vô trùng để tạo ẩm trong ống gió hoặc AHU từ hơi nước thô, không tinh khiết trong bình sinh hơi.

Nhấp vào đây

Máy tạo ẩm công suất nhỏ Condair CP3 Mini

Cung cấp hơi trực tiếp lên đến 4kg/giờ vào phòng hoặc vào thiết bị xử lý không khí. Gồm các kết nối khuất.

Nhấp vào đây

Các công nghệ máy tạo ẩm khác...