Máy tạo ẩm & làm mát kiểu bay hơi Condair ME

Condair ME có thể kiểm soát độ ẩm với năng lượng thấp và làm mát bay hơi cho một thiết bị xử lý không khí hoặc ống gió. Các tính năng đổi mới và đã được cấp bằng sáng chế của Condair ME tạo nên vị thế máy tạo ẩm kiểu bay hơi hàng đầu thế giới.

Đọc thêm

Máy tạo ẩm kết hợp phun và bay hơi Condair DL

Cung cấp kiểm soát độ ẩm rất chính xác và kết hợp nhiều tính năng vệ sinh. Được chứng nhận bởi SGS Institut Frensenius về vận hành hợp vệ sinh.

Đọc thêm

Máy tạo ẩm đoạn nhiệt nào phù hợp với dự án của tôi?

Nhấp vào đây để sử dụng công cụ chọn sản phẩm trực tuyến của chúng tôi

Máy tạo ẩm trong ống gió cao áp Condair HP

Cung cấp khả năng tạo ẩm đoạn nhiệt và làm mát sử dụng ít năng lượng cho thiết bị xử lý không khí (AHU) hoặc ống gió.

Đọc thêm

Quý vị cũng có thể quan tâm đến