Các kết quả lọc
Condair Roadshow

Condair Roadshow

16/10/2019 - 25/10/2019

Địa điểm: San Diego, USA

Ngành: HVACR

CIBUS TEC

CIBUS TEC

22/10/2019 - 25/10/2019

Địa điểm: Fiere di Parma

Quầy số: E068

Địa điểm: Parma, Italy, Europe

Ngành: Food & beverage

Trang web của ban tổ chức
International Wafer-Level Packaging Conference Exhibition

International Wafer-Level Packaging Conference Exhibition

23/10/2019 - 24/10/2019

Địa điểm: Double Tree Hotel

Quầy số: 26

Địa điểm: San Jose, USA

Ngành: Packaging

Trang web của ban tổ chức
Condair Roadshow

Condair Roadshow

28/10/2019 - 01/11/2019

Địa điểm: Irving, USA

Ngành: HVACR

Condair Roadshow

Condair Roadshow

11/11/2019 - 15/11/2019

Địa điểm: Ontario, Canada

Ngành: HVACR

Data Centres Ireland

Data Centres Ireland

19/11/2019 - 20/11/2019

Địa điểm: RDS

Quầy số: 518

Địa điểm: Dublin, Ireland, Europe

Ngành: Data center

Trang web của ban tổ chức
Ajour 2019

Ajour 2019

28/11/2019 - 29/11/2019

Địa điểm: Odense Congress Center

Địa điểm: Odense, Denmark, Europe

Ngành: General manufacturing

Trang web của ban tổ chức
Institute for Healthcare Improvements

Institute for Healthcare Improvements

08/12/2019 - 11/12/2019

Địa điểm: Orlando World Center Marriott

Quầy số: 213

Địa điểm: Orlando, Florida, USA

Ngành: Human health/Hospitals & healthcare

Trang web của ban tổ chức
Lounges 2020

Lounges 2020

28/01/2020 - 30/01/2020

Địa điểm: Messe Karlsruhe

Địa điểm: Karlsruhe, Germany, Europe

Ngành: Laboratory & cleanroom/Energy

Trang web của ban tổ chức
Energiesparmesse Wels 2020

Energiesparmesse Wels 2020

06/03/2020 - 08/03/2020

Địa điểm: Messe Wels

Địa điểm: Wels, Austria, Europe

Ngành: Energy/Construction

Trang web của ban tổ chức
Data Centre World

Data Centre World

11/03/2020 - 12/03/2020

Địa điểm: ExCel

Quầy số: D247

Địa điểm: London, United Kingdom, Europe

Ngành: Data center

Trang web của ban tổ chức
Nordbygg

Nordbygg

21/04/2020 - 24/04/2020

Địa điểm: Stockholmsmässan

Địa điểm: Stockholm, Sweden, Europe

Ngành: General manufacturing

Trang web của ban tổ chức
IFH Intherm 2020

IFH Intherm 2020

21/04/2020 - 24/04/2020

Địa điểm: Messezentrum Nürnberg

Quầy số: 5.114

Địa điểm: Nürnberg, Germany, Europe

Ngành: Residential/Energy/Construction

Trang web của ban tổ chức
Effizienz-Forum München

Effizienz-Forum München

06/05/2020 - 06/05/2020

Địa điểm: BMW Welt

Địa điểm: München, Germany, Europe

Ngành: Evaporative cooling/Energy

Trang web của ban tổ chức
Effizienz-Forum Stuttgart

Effizienz-Forum Stuttgart

14/05/2020 - 14/05/2020

Địa điểm: Mercedes-Benz Museum

Địa điểm: Stuttgart, Germany, Europe

Ngành: Evaporative cooling/Energy

Trang web của ban tổ chức
Chillventa 2020

Chillventa 2020

13/10/2020 - 15/10/2020

Địa điểm: Messezentrum Nürnberg

Địa điểm: Nürnberg, Germany, Europe

Ngành: Evaporative cooling/Energy

Trang web của ban tổ chức
GET Nord 2020

GET Nord 2020

19/11/2020 - 21/11/2020

Địa điểm: Hamburg Messe

Địa điểm: Hamburg, Germany, Europe

Ngành: Residential

Trang web của ban tổ chức