Các kết quả lọc
Nortec Roadshow

Nortec Roadshow

22/10/2018 - 26/10/2018

Địa điểm: Southern Virginia, USA

Ngành: HVACR

Nortec Roadshow

Nortec Roadshow

29/10/2018 - 30/10/2018

Địa điểm: Central Pennsylvania , USA

Ngành: HVACR

Nortec Roadshow

Nortec Roadshow

01/11/2018 - 02/11/2018

Địa điểm: Scranton, USA

Ngành: HVACR

Nortec Roadshow

Nortec Roadshow

12/11/2018 - 16/11/2018

Địa điểm: Minneapolis & Fargo, USA

Ngành: HVACR

AHR Expo

AHR Expo

14/01/2019 - 16/01/2019

Địa điểm: Georgia World Congress Center

Quầy số: B3821

Địa điểm: Atlanta, USA

Ngành: HVACR

Trang web của ban tổ chức
GTTES 2019

GTTES 2019

18/01/2019 - 20/01/2019

Địa điểm: Bombay Convention and Exhibition Centre

Quầy số: Hall B, F20,

Địa điểm: Mumbai, India, Asia

Ngành: Textile manufacturing

Trang web của ban tổ chức
IPC / APEX

IPC / APEX

29/01/2019 - 31/01/2019

Địa điểm: San Diego Convention Center

Địa điểm: San Diego, USA

Ngành: Electronics manufacturing

Trang web của ban tổ chức
Data Centre World

Data Centre World

12/03/2019 - 13/03/2019

Địa điểm: ExCel

Quầy số: D921

Địa điểm: London, United Kingdom, Europe

Ngành: Data center

Trang web của ban tổ chức
Data Center World

Data Center World

19/03/2019 - 22/03/2019

Địa điểm: Phoenix Convention Center

Địa điểm: Phoenix, USA

Ngành: Data center

Đọc thêm Trang web của ban tổ chức
DScoop America's Conference

DScoop America's Conference

24/03/2019 - 27/03/2019

Địa điểm: Gaylord Palms Resorts and Convention Center

Địa điểm: Kissimmeee, USA

Ngành: Printing

Trang web của ban tổ chức
Datacenter Dynamics

Datacenter Dynamics

09/04/2019 - 10/04/2019

Địa điểm: New York Marriott Marquis

Địa điểm: New York, NY, USA

Ngành: Data center

Trang web của ban tổ chức
ASHE

ASHE

14/07/2019 - 17/07/2019

Địa điểm: Baltimore Convention Center

Quầy số: TBD

Địa điểm: Baltimore, USA

Ngành: Hospitals & healthcare/Facilities management

Trang web của ban tổ chức
AWFS

AWFS

17/07/2019 - 20/07/2019

Địa điểm: Las Vegas Convention Center

Quầy số: TBD

Địa điểm: Las Vegas, USA

Ngành: Timber & furniture

Trang web của ban tổ chức
Print '19

Print '19

03/10/2019 - 05/10/2019

Địa điểm: Chicago Convention Center

Quầy số: TBD

Địa điểm: Chicago, IL, USA

Ngành: Packaging/Printing

Trang web của ban tổ chức