Các kết quả lọc
IWF (AWFS)

IWF (AWFS)

22/08/2018 - 25/08/2018

Quầy số: TBD

Địa điểm: Atlanta, GA, USA

Ngành: Timber & furniture

Trang web của ban tổ chức
Nortec Roadshow

Nortec Roadshow

28/08/2018 - 29/08/2018

Địa điểm: Minnesota, MN, USA

Ngành: HVACR

Nortec Roadshow

Nortec Roadshow

03/09/2018 - 07/09/2018

Địa điểm: Urbandale, IA, USA

Ngành: HVACR

SoCal Aerospace Expo

SoCal Aerospace Expo

25/09/2018 - 27/09/2018

Địa điểm: Long Beach Convention Center

Địa điểm: Long Beach, CA, USA

Ngành: Aerospace

Trang web của ban tổ chức
GRAPH Expo

GRAPH Expo

30/09/2018 - 03/10/2018

Địa điểm: Chicago Convention Center

Quầy số: TBD

Địa điểm: Chicago, IL, USA

Ngành: Packaging/Printing

Trang web của ban tổ chức
ESC Technology & Market Assessment Forum

ESC Technology & Market Assessment Forum

09/10/2018 - 11/10/2018

Địa điểm: Detroit, MI, USA

Ngành: Energy

Trang web của ban tổ chức
Chillventa

Chillventa

16/10/2018 - 18/10/2018

Địa điểm: NürnbergMesse

Địa điểm: Nürnberg, Germany, Europe

Ngành: Evaporative cooling/HVACR/Energy

Data Centre World

Data Centre World

12/03/2019 - 13/03/2019

Địa điểm: ExCel

Quầy số: D921

Địa điểm: London, United Kingdom, Europe

Ngành: Data center

Trang web của ban tổ chức