Các kết quả lọc
IPC / APEX

IPC / APEX

08/03/2021 - 12/03/2021

Địa điểm: Virtual Event

Địa điểm: USA

Ngành: Electronics manufacturing

Trang web của ban tổ chức
ISH Digital

ISH Digital

22/03/2021 - 26/03/2021

Quầy số: Online

Địa điểm: Frankfurt, Germany, Europe

Ngành: HVACR

Trang web của ban tổ chức
Nordbygg

Nordbygg

20/04/2021 - 23/04/2021

Địa điểm: Stockholmsmässan

Địa điểm: Stockholm, Sweden, Europe

Ngành: General manufacturing

Trang web của ban tổ chức
virtual.drupa 2021

virtual.drupa 2021

20/04/2021 - 23/04/2021

Địa điểm: Internationale Fachmesse für die Druck- und Medientechnologie

Địa điểm: International trade fair for printing and media technology, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
Architect@Work

Architect@Work

28/04/2021 - 29/04/2021

Địa điểm: Enercare Center

Quầy số: 3

Địa điểm: Toronto, ON, Canada

Ngành: Human health/Timber & furniture/Residential/Animal health & welfare/HVACR

Trang web của ban tổ chức
 2020 MEET

2020 MEET

04/05/2021 - 05/05/2021

Địa điểm: Moncton Coliseum

Quầy số: 206

Địa điểm: Moncton, NB, Canada

Ngành: HVACR/Energy/Construction

Trang web của ban tổ chức
WarsawPack, Warschau/PL

WarsawPack, Warschau/PL

26/05/2021 - 28/05/2021

Địa điểm: INTERNATIONAL TRADE FAIR OF PACKAGING AND PACKAGING TECHNIQUES

Quầy số: Info folgt / to be annonced

Địa điểm: Warschau, Poland, Europe

Trang web của ban tổ chức
Indoorair

Indoorair

08/06/2021 - 10/06/2021

Địa điểm: Frankfurt, Germany, Europe

Ngành: HVACR

Trang web của ban tổ chức
2021 ASHRAE Annual Conference

2021 ASHRAE Annual Conference

26/06/2021 - 30/06/2021

Địa điểm: Phoenix Convention Center

Quầy số: TBC

Địa điểm: Phoenix, AZ, USA

Ngành: HVACR

Trang web của ban tổ chức
CallCenterWorld 2021, Berlin

CallCenterWorld 2021, Berlin

29/06/2021 - 01/07/2021

Địa điểm: Internationale Kongressmesse für innovtiven Kundendialog

Quầy số: 3F18

Địa điểm: Berlin, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
Servparc 2021, Frankfurt

Servparc 2021, Frankfurt

30/06/2021 - 01/07/2021

Địa điểm: Messe Frankfurt

Quầy số: Info folgt / to be annonced

Địa điểm: Frankfurt, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
Building Energy Boston

Building Energy Boston

12/08/2021 - 14/08/2021

Địa điểm: Virtual Event

Địa điểm: USA

Ngành: Residential/Energy

Trang web của ban tổ chức
AHR EXPO-MÉXICO

AHR EXPO-MÉXICO

21/09/2021 - 23/09/2021

Địa điểm: Cintermex

Quầy số: TBC

Địa điểm: Monterrey, Mexico, Latin America

Ngành: HVACR

Trang web của ban tổ chức
A+A Kongress 2021, Düsseldorf

A+A Kongress 2021, Düsseldorf

26/10/2021 - 29/10/2021

Địa điểm: Messe Düsseldorf

Quầy số: Info folgt / to be annonced

Địa điểm: Düsseldorf, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
productronica 2021, München

productronica 2021, München

16/11/2021 - 19/11/2021

Địa điểm: Messe München

Địa điểm: München, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
Architect@Work

Architect@Work

17/11/2021 - 18/11/2021

Địa điểm: Messe Hamburg

Địa điểm: Hamburg, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
Architect@Work

Architect@Work

01/12/2021 - 02/12/2021

Địa điểm: Messe Stuttgart

Địa điểm: Stuttgart, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
CMPX (Canadian Mechanical and Plumbing Expo)

CMPX (Canadian Mechanical and Plumbing Expo)

01/11/2022 - 01/11/2022

Địa điểm: Metro Toronto Convention Centre

Địa điểm: Toronto, ON, Canada

Ngành: HVACR/Facilities management/Energy

Trang web của ban tổ chức