Các kết quả lọc
Energiesparmesse

Energiesparmesse

01/03/2019 - 03/03/2019

Địa điểm: Messe Wels

Quầy số: 19 / 410

Địa điểm: Wels, Germany, Europe

Ngành: Energy

ISH

ISH

11/03/2019 - 15/03/2019

Địa điểm: Messe Frankfurt

Quầy số: 8/G78

Địa điểm: Frankfurt am Main, Germany, Europe

Ngành: HVACR/Energy

Data Centre World

Data Centre World

12/03/2019 - 13/03/2019

Địa điểm: ExCel

Quầy số: D921

Địa điểm: London, United Kingdom, Europe

Ngành: Data center

Trang web của ban tổ chức
Building Energy Boston

Building Energy Boston

14/03/2019 - 15/03/2019

Địa điểm: Westin Boston Waterfront

Địa điểm: Boston, USA

Ngành: Residential

Trang web của ban tổ chức
Data Center World

Data Center World

19/03/2019 - 22/03/2019

Địa điểm: Phoenix Convention Center

Địa điểm: Phoenix, USA

Ngành: Data center

Đọc thêm Trang web của ban tổ chức
Gienger Neuheitenschau

Gienger Neuheitenschau

27/03/2019 - 30/03/2019

Địa điểm: Gienger Markt Schwaben

Quầy số: B 072

Địa điểm: Markt Schwaben, Germany, Europe

Effizienz-Forum Frankfurt

Effizienz-Forum Frankfurt

Bắt đầu: 27/03/2019

Địa điểm: THE SQUAIRE

Địa điểm: Frankfurt, Germany, Europe

Ngành: Evaporative cooling/Energy

Trang web của ban tổ chức
Effizienz-Forum Hamburg

Effizienz-Forum Hamburg

Bắt đầu: 04/04/2019

Địa điểm: Elbphilharmonie

Địa điểm: Hamburg, Germany, Europe

Ngành: Evaporative cooling/Energy

Trang web của ban tổ chức
Datacenter Dynamics

Datacenter Dynamics

09/04/2019 - 10/04/2019

Địa điểm: New York Marriott Marquis

Địa điểm: New York, NY, USA

Ngành: Data center

Trang web của ban tổ chức
Effizienz-Forum Berlin

Effizienz-Forum Berlin

Bắt đầu: 11/04/2019

Địa điểm: Radisson Blu

Địa điểm: Berlin, Germany, Europe

Ngành: Evaporative cooling/Energy

Trang web của ban tổ chức
NWFA Woodworking Expo

NWFA Woodworking Expo

01/05/2019 - 03/05/2019

Địa điểm: Fort Worth Convention Center

Quầy số: 626

Địa điểm: Fort Worth, USA

Ngành: Timber & furniture/Residential

Trang web của ban tổ chức
Forum Lufthygiene

Forum Lufthygiene

07/05/2019 - 07/05/2019

Địa điểm: Vienna Haus Andel's

Địa điểm: Berlin, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
Forum Lufthygiene

Forum Lufthygiene

08/05/2019 - 08/05/2019

Địa điểm: Elbloge

Địa điểm: Hamburg, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
Forum Lufthygiene

Forum Lufthygiene

14/05/2019 - 14/05/2019

Địa điểm: REHAU Akademie

Địa điểm: Erlangen, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
Forum Lufthygiene

Forum Lufthygiene

15/05/2019 - 15/05/2019

Địa điểm: Motorworld

Địa điểm: Böblingen, Germany, Europe

Trang web của ban tổ chức
ASHE

ASHE

14/07/2019 - 17/07/2019

Địa điểm: Baltimore Convention Center

Quầy số: 454

Địa điểm: Baltimore, USA

Ngành: Hospitals & healthcare/Facilities management

Trang web của ban tổ chức
AWFS

AWFS

17/07/2019 - 20/07/2019

Địa điểm: Las Vegas Convention Center

Quầy số: TBD

Địa điểm: Las Vegas, USA

Ngành: Timber & furniture

Trang web của ban tổ chức
SMTA International

SMTA International

24/09/2019 - 25/09/2019

Địa điểm: Rosemont, IL, USA

Ngành: Electronics manufacturing

Print '19

Print '19

03/10/2019 - 05/10/2019

Địa điểm: Chicago Convention Center

Quầy số: TBD

Địa điểm: Chicago, IL, USA

Ngành: Packaging/Printing

Trang web của ban tổ chức