Các kết quả lọc
P-MEC

P-MEC

12/12/2018 - 14/12/2018

Địa điểm: India Expo Centre

Qu���y số: 12'E23

Địa điểm: Delhi, India, Asia

Ngành: Call centre/Pharmaceutical manufacturing

Trang web của ban tổ chức
AHR Expo

AHR Expo

14/01/2019 - 16/01/2019

Địa điểm: Georgia World Congress Center

Quầy số: B3821

Địa điểm: Atlanta, USA

Ngành: HVACR

Trang web của ban tổ chức
GTTES 2019

GTTES 2019

18/01/2019 - 20/01/2019

Địa điểm: Bombay Convention and Exhibition Centre

Quầy số: Hall B, F16

Địa điểm: Mumbai, India, Asia

Ngành: Textile manufacturing

Trang web của ban tổ chức
IPC / APEX

IPC / APEX

29/01/2019 - 31/01/2019

Địa điểm: San Diego Convention Center

Địa điểm: San Diego, USA

Ngành: Electronics manufacturing

Trang web của ban tổ chức
Lounges 2019

Lounges 2019

05/02/2019 - 07/02/2019

Địa điểm: Messe Karlsruhe

Quầy số: B5.1

Địa điểm: Karlsruhe, Germany, Europe

Ngành: Laboratory & cleanroom

Energiesparmesse

Energiesparmesse

01/03/2019 - 03/03/2019

Địa điểm: Messe Wels

Quầy số: 19 / 410

Địa điểm: Wels, Germany, Europe

Ngành: Energy

ISH

ISH

11/03/2019 - 15/03/2019

Địa điểm: Messe Frankfurt

Quầy số: 8/G78

Địa điểm: Frankfurt am Main, Germany, Europe

Ngành: HVACR/Energy

Data Centre World

Data Centre World

12/03/2019 - 13/03/2019

Địa điểm: ExCel

Quầy số: D921

Địa điểm: London, United Kingdom, Europe

Ngành: Data center

Trang web của ban tổ chức
Data Center World

Data Center World

19/03/2019 - 22/03/2019

Địa điểm: Phoenix Convention Center

Địa điểm: Phoenix, USA

Ngành: Data center

Đọc thêm Trang web của ban tổ chức
DScoop America's Conference

DScoop America's Conference

24/03/2019 - 27/03/2019

Địa điểm: Gaylord Palms Resorts and Convention Center

Địa điểm: Kissimmeee, USA

Ngành: Printing

Trang web của ban tổ chức
Gienger Neuheitenschau

Gienger Neuheitenschau

27/03/2019 - 30/03/2019

Địa điểm: Gienger Markt Schwaben

Quầy số: B 072

Địa điểm: Markt Schwaben, Germany, Europe

Effizienz-Forum Frankfurt

Effizienz-Forum Frankfurt

Bắt đầu: 27/03/2019

Địa điểm: THE SQUAIRE

Địa điểm: Frankfurt, Germany, Europe

Ngành: Evaporative cooling/Energy

Trang web của ban tổ chức
Effizienz-Forum Hamburg

Effizienz-Forum Hamburg

Bắt đầu: 04/04/2019

Địa điểm: Elbphilharmonie

Địa điểm: Hamburg, Germany, Europe

Ngành: Evaporative cooling/Energy

Trang web của ban tổ chức
Datacenter Dynamics

Datacenter Dynamics

09/04/2019 - 10/04/2019

Địa điểm: New York Marriott Marquis

Địa điểm: New York, NY, USA

Ngành: Data center

Trang web của ban tổ chức
Effizienz-Forum Berlin

Effizienz-Forum Berlin

Bắt đầu: 11/04/2019

Địa điểm: Radisson Blu

Địa điểm: Berlin, Germany, Europe

Ngành: Evaporative cooling/Energy

Trang web của ban tổ chức
ASHE

ASHE

14/07/2019 - 17/07/2019

Địa điểm: Baltimore Convention Center

Quầy số: TBD

Địa điểm: Baltimore, USA

Ngành: Hospitals & healthcare/Facilities management

Trang web của ban tổ chức
AWFS

AWFS

17/07/2019 - 20/07/2019

Địa điểm: Las Vegas Convention Center

Quầy số: TBD

Địa điểm: Las Vegas, USA

Ngành: Timber & furniture

Trang web của ban tổ chức
Print '19

Print '19

03/10/2019 - 05/10/2019

Địa điểm: Chicago Convention Center

Quầy số: TBD

Địa điểm: Chicago, IL, USA

Ngành: Packaging/Printing

Trang web của ban tổ chức