Productivity, Sustainability and Health through Air and Water

Tuyên bố về sứ mệnh

  • Chúng tôi am hiểu nhu cầu cụ thể của khách hàng và cam kết tư vấn và hỗ trợ họ một cách chuyên nghiệp, cung cấp các giải pháp năng lượng tối ưu nhằm tăng năng suất, đảm bảo sự vững bền và sức khoẻ.
  • Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp quốc tế, mang đến hiệu suất và chất lượng đầu ngành.
  • Chúng tôi đảm bảo với khách hàng rằng tất cả các giải pháp chúng tôi đưa ra sẽ hoạt động thích hợp và hiệu quả trong toàn bộ chu kỳ vận hành.
  • Chúng tôi hợp tác với khách hàng thông qua dịch vụ, nhằm giúp tối đa hoá và duy trì lợi nhuận trên vốn đầu tư dựa vào công nghệ gió và nước.
  • Chúng tôi dẫn đầu trên thị trường toàn cầu về tạo ẩm và chúng tôi thiết lập nên vị thế chuyên gia này thông qua quá trình đổi mới.
  • Chúng tôi tạo ra môi trường làm việc năng động, đầy thách thức, thúc đẩy và khen thưởng cho tất cả các nhân viên, tận dụng năng lực của họ dựa trên văn hoá tin tưởng, trao quyền, trách nhiệm và ghi nhận.

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp của Condair dựa trên các khái niệm và tư duy đạo đức định hình nên hành vi của mỗi nhân viên và do đó, hình thành nguyên tắc và hình ảnh của chúng tôi. Chúng tôi duy trì những giá trị của mình trong công việc hàng ngày, trong giao thiệp với nhau, trong việc đưa ra quyết định, trong đánh giá hiệu suất, thông tin và truyền thông và trong mối quan hệ với các bên liên quan.

Năng động và thẳng thắn

Dynamic & Straightforward

Chúng tôi là một công ty tiên tiến, thực hiện phương pháp tích cực để thay đổi và sử dụng sáng kiến của mình để đạt được thành công.
Chúng tôi quyết đoán, hành động và phản hồi nhanh chóng. Chúng tôi trung thực và đơn giản trong giao thiệp.

Hợp tác và cởi mở

Cooperative & Open Minded

Sẵn sàng cùng nhau chia sẻ kiến thức, kỹ năng và ý tưởng, chúng tôi là một tập thể vững mạnh. Chúng tôi lắng nghe, và tôn trọng mọi ý kiến khác nhau. Chúng tôi luôn cởi mở với những ý tưởng và cách làm việc mới.

Định hướng theo kết quả

Định hướng theo kết quả

Chúng tôi là một tập thể nhất quán nên có thể hoàn toàn tập trung vào những gì trọng yếu. Chúng tôi kiên trì, kiên định và nỗ lực thực hiện mục tiêu của mình. Chúng tôi chỉ hài lòng khi quyết tâm của chúng tôi tạo nên những kết quả tốt đẹp.

Tuyên bố giá trị

Condair hướng hoạt động kinh doanh của mình theo nhu cầu của tất cả những người góp phần làm nên thành công của công ty. Mục tiêu của chúng tôi là dài hạn và chúng tôi biết rằng chúng ta sẽ chỉ thành công trong tương lai xa với sự giúp đỡ và sự hài lòng của tất cả những người có liên quan. Chúng tôi đã đưa ra tuyên bố giá trị làm cơ sở cho sự hợp tác bền vững với tất cả những người góp phần làm nên thành công của công ty. Chúng tôi coi việc đối thoại với đại diện của tất cả các nhóm góp phần làm nên thành công của công ty chúng tôi như là một nguồn thông tin quan trọng để cải tiến không ngừng.

Khách hàng

được chúng tôi cung cấp dịch vụ theo nhu cầu và thân thiện với người dùng.

Các sản phẩm của chúng tôi giúp các đối tác phân phối

có được lợi thế cạnh tranh bền vững.

Nhân viên

được đảm bảo an toàn, được trao nhiệm vụ đầy thử thách và ý nghĩa cũng như được trả thù lao công bằng.

Nhà cung cấp

được xem là đối tác lâu dài có thể tin cậy vào chúng tôi.

Tính bền vững

Tiêu chí xã hội, đạo đức và môi trường ngày càng trở nên quan trọng hơn trong tương lai. Chúng tôi sẽ thành công trong dài hạn nếu hoạt động kinh doanh của chúng tôi góp phần vào sự phát triển kinh tế và tạo nên một môi trường lành mạnh. Là một công ty, chúng tôi muốn là một tấm gương và cũng muốn khuyến khích nhân viên nhận thức được tác động của họ đến môi trường và hỗ trợ các sáng kiến theo hướng này. 

Sự bay hơi

Môi trường

Tại Condair, chúng tôi tin rằng môi trường và các thế hệ tương lai sẽ được hưởng lợi từ cam kết của chúng tôi đối với các công nghệ ít khí thải và hiệu quả, như làm mát bay hơi gián tiếp, thu hồi nhiệt và vị thế của các giải pháp tạo ẩm đoạn nhiệt.

Sự bay hơi

Hiệu quả tài nguyên

Tại Condair, hiệu quả tài nguyên được thúc đẩy bởi sự cải tiến liên tục về chất lượng và năng suất dẫn đến việc sử dụng ít tài nguyên hơn và giảm lãng phí.

Sự phun sương

Tính minh bạch

Tại Condair, chúng tôi tin rằng bằng cách cung cấp các tài liệu và thông tin môi trường chính xác và ý nghĩa về sản phẩm của chúng tôi ở các giai đoạn khác nhau của vòng đời sản phẩm, chúng tôi có thể giúp khách hàng nâng cao nhận thức về môi trường.