Các máy tạo ẩm Condair giúp nâng cao năng suất của các nhà sản xuất thực phẩm; đồ uống trên toàn thế giới

Tạo ẩm trong lò mổ

Làm giảm thất thoát trọng lượng trong quá trình ướp lạnh thịt xuống dưới 1%.

Thêm thông tin

Tạo ẩm cho kho lạnh

Ngăn thất thoát trọng lượng và cải thiện tuổi thọ của sản phẩm.

Thêm thông tin

Tạo ẩm để bảo quản cây trồng

Ngăn ngừa sự biến chất của cây trồng và hỗ trợ bảo quản lâu dài và an toàn.

Thêm thông tin

Hệ thống tạo ẩm cho trạm ấp trứng

Cần có để đạt năng suất gà nở tối đa từ mỗi mẻ.

Thêm thông tin

Tạo ẩm trong sản xuất trà

Ngăn sự thất thoát độ ẩm trong trà vào không khí.

Thêm thông tin