Bộ lọc nước thẩm thấu ngược PureFlo cho máy tạo ẩm

Bộ lọc nước thẩm thấu ngược PureFlo loại bỏ khoáng chất ra khỏi nguồn nước cấp của máy tạo ẩm để ngăn ngừa cặn vôi tích tụ bên trong trong khi vận hành và giảm số lần bảo dưỡng máy tạo ẩm.

Tiêu thụ năng lượng trong máy tạo ẩm được cải thiện bằng cách giảm lượng nước nóng được đưa vào ống thải để ngăn cản sự cô đặc của khoáng chất. Khi lượng nước xả ra khỏi máy tạo ẩm càng ít thì mức nước càng ổn định và do đó, càng kiểm soát được độ ẩm chính xác hơn.

Thẩm thấu ngược PureFlo là một hệ thống xử lý nước tất cả trong một không cần có bơm hoặc bình chứa liên kết để vận hành. Ba mẫu máy cung cấp 100, 250 hoặc 500 lít nước khử khoáng mỗi giờ ở mức áp suất cung cấp lên tới 3 bar.

Hệ thống có tỷ lệ loại bỏ toàn bộ chất rắn hòa tan thông thường lên tới 95% và tỷ lệ thu hồi rất cao, cung cấp lên tới 50% lượng nước cấp như nước thẩm thấu ngược (RO).

Thiết bị này hoàn thiện với bộ phận lọc sơ bộ 3 giai đoạn có chức năng thải bỏ chlorine và bất kỳ hạt không hòa tan nào có kích thước lớn hơn hoặc bằng một micrômet . Một bình chứa nước lớn 23 lít cung cấp nước khử khoáng theo yêu cầu và bốn áp suất kế hiển thị áp suất nước vào, áp suất lọc, áp suất bơm và áp suất nước ra.

Tính năng và lợi ích

  • Hầu như thải bỏ cáu cặn tích tụ ở máy tạo ẩm
  • Giảm thời gian và chi phí bảo dưỡng máy tạo ẩm
  • Giảm tiêu thụ năng lượng của máy tạo ẩm
  • Cho phép kiểm soát độ ẩm chính xác
  • Kéo dài tuổi thọ của máy tạo ẩm

Quý vị cũng có thể quan tâm đến...