Cấp độ ẩm chính xác trong môi trường sản xuất phòng sạch rất quan trọng để duy trì hiệu suất sản xuất và giảm thiểu lãng phí. Ngay cả khi những thay đổi nhỏ về độ ẩm có thể khiến lớp phủ khô quá nhanh, tĩnh điện gây ra các vấn đề về đóng gói hoặc các vấn đề cho các ứng dụng mạch in nhạy cảm.

Các dung sai độ ẩm nhỏ này thường không thể đạt được bằng cách sử dụng thiết bị tạo ẩm tiêu chuẩn được sử dụng trong văn phòng hoặc các ứng dụng sức khỏe con người khác, do vậy cần phải có hệ thống tạo ẩm chuyên dụng.

Khi các điều kiện môi trường thường cần được kiểm soát 24/7, điều quan trọng là cần cân nhắc đến một chiến lược tạo ẩm ổn định có chú ý đến các yêu cầu bảo dưỡng cần thiết cũng như chi phí vận hành và mức tiêu thụ năng lượng hiện tại.

Bằng cách làm việc cùng với các nhóm của khách hàng, Condair đã tìm được cách tăng hiệu suất sản xuất trong một số môi trường phòng sạch lên đến 60%. Thông qua kiểm tra quá trình sản xuất ở các độ ẩm khác nhau và sau đó giữ mức tối ưu ổn định trong quá trình sản xuất, lãng phí do kiểm soát môi trường kém đã gần như được loại bỏ.

Lợi ích của hệ thống tạo ẩm của Condair trong phòng sạch & phòng thí nghiệm

 • Chuyên môn sâu rộng với nhiều quy trình trong phòng sạch và phòng thí nghiệm trên khắp thế giới
 • Khả năng cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đổi mới cho các ứng dụng riêng biệt
 • Phạm vi sản phẩm toàn diện trực tiếp từ nhà sản xuất để đáp ứng chính xác yêu cầu của khách hàng
 • Những hệ thống có năng lượng thấp có thể giảm chi phí vận hành và cải thiện khả năng kiểm soát độ ẩm
 • Các hệ thống bảo dưỡng tiết kiệm để giảm các yêu cầu dịch vụ hiện tại
 • Đội chuyên gia dịch vụ nội bộ hỗ trợ khách hàng và giúp kiểm soát độ ẩm phù hợp, đáng tin cậy

Khách hàng phòng sạch của chúng tôi bao gồm

  - Galen Pharmaceutical

  - Pfizer

  - Boston Scientific

  - Wellcome Trust

  - Intel

  - Medisense

  - Millipore

  - Đại học Oxford

  - IBM

  - National Semiconductor

  - GlaxoSmithKline

  - Genzyme

  Các ngành khác được Condair cung cấp giải pháp kiểm soát độ ẩm cần thiết