Trong quá trình sản xuất các thiết bị nổ như đạn dược, pháo hoa hoặc pháo sáng, việc phóng tĩnh điện không kiểm soát có nguy cơ cao đối với các vật liệu dễ cháy đang được xử lý. Bằng cách duy trì độ ẩm 55%rH sẽ tránh được tích tụ tĩnh điện khi độ ẩm hoạt động như một dây dẫn và giải phóng bất kỳ điện tích nào do ma sát gây ra.

Máy ghi thủy nhiệt được sử dụng để ghi lại nhiệt độ và độ ẩm trong các cơ sở sản xuất thuốc nổ để các điều kiện môi trường, nơi đang sản xuất đạn dược, có thể được theo dõi lại và được kiểm tra nếu xác định thấy lỗi tại hiện trường về sau.

Cả máy tạo ẩm trong phòng và trong ống gió đều được sử dụng trong những môi trường này nhưng chúng phải có tính năng chống chịu được nổ theo ATEX và bản chất là an toàn. Máy tạo ẩm bằng khí nén và nước JetSpray khác phổ biến bởi, không giống như các máy tạo ẩm bằng hơi nước, chúng không chứa các bộ phận gia nhiệt bằng điện nhưng vẫn có thể kiểm soát chặt chẽ độ ẩm trong khoảng +/-1%rH.

Lợi ích của hệ thống tạo ẩm Condair trong ngành thuốc nổ bao gồm:

  • Chuyên môn sâu rộng trên toàn thế giới với nhiều khách hàng trong ngành thuốc nổ & đạn dược
  • Phạm vi sản phẩm toàn diện để đáp ứng chính xác các yêu cầu của khách hàng
  • Khả năng cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đổi mới cho các ứng dụng đặc biệt
  • Những hệ thống năng lượng thấp để giảm chi phí vận hành và cải thiện khả năng kiểm soát độ ẩm
  • Các giải pháp bảo dưỡng thấp để giảm các yêu cầu bảo dưỡng hiện tại
  • Dịch vụ toàn diện về tư vấn chuyên môn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành thử, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng

Các ngành khác nơi Condair cung cấp giải pháp kiểm soát độ ẩm quan trọng