Khi tảng thịt mới giết mổ ban đầu được ướp lạnh đến nhiệt độ bảo quản, thịt sẽ bị giảm trọng lượng do thất thoát hơi nước vào không khí. Tùy thuộc vào quá trình ướp lạnh, mức thất thoát trọng lượng có thể lên đến 3% tổng trọng lượng. Mức thất thoát nhiều nhất sẽ xảy ra ở giai đoạn đầu khi chênh lệch nhiệt độ giữa tảng thịt và không khí xung quanh kho trữ lạnh là lớn nhất.

Bằng cách tăng độ ẩm không khí xung quanh tảng thịt trong khoảng 90-95%RH, mức thất thoát hơi nước từ thịt sẽ được hạn chế và mức thất thoát trọng lượng có thể giảm xuống dưới 1%, 

Cách này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lợi của cơ sở lò mổ vì có thể ngăn khoảng 4kg sản phẩm thất thoát khỏi thân thịt bò trong suốt quá trình ướp lạnh.

Cũng như làm tăng lợi nhuận thông qua giảm thất thoát trọng lượng, độ ẩm cao hơn trong kho trữ lạnh sẽ cải thiện độ dẫn nhiệt trong không khí. Kết quả là thịt đạt đến nhiệt độ bảo quản nhanh hơn, do đó làm giảm chi phí năng lượng làm lạnh và ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật trên thịt.

Lợi ích từ tạo ẩm của Condair trong lò mổ bao gồm:

  • Làm giảm thất thoát trọng lượng cho sản phẩm làm lạnh sơ bộ xuống khoảng 1%
  • Tăng khả năng sinh lợi ngay lập tức
  • Cải thiện khả năng truyền nhiệt từ thịt và chu kỳ ướp lạnh ngắn hơn
  • Giảm chi phí năng lượng làm lạnh do làm mát nhanh hơn
  • Giảm sự sinh trưởng của vi sinh vật do làm mát nhanh hơn
  • Thiết kế sản phẩm vô cùng vệ sinh nhằm tạo sự tin tưởng tối đa
  • Dịch vụ toàn diện về tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành thử, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng

Quý vị cũng có thể quan tâm đến...