20.06.2014

Công cuộc tư nhân hóa của Condair

Tháng 2 năm nay, Silvan Meier thông báo rằng ông tin lợi ích tốt nhất của Condair và các công ty con quốc tế khác sẽ có được bằng cách đưa họ ra khỏi quyền sở hữu công.

Ông khẳng định rằng việc này sẽ đạt được bằng một "công ty phái sinh", trong đó các doanh nghiệp này sẽ được chính Silvan Meier mua từ Tập đoàn Walter Meier một cách hiệu quả.

Công cuộc tư nhân hóa sẽ hoàn tất vào đầu năm 2015.

Oliver Zimmermann, Giám đốc điều hành Condair, nhận xét: "Công cuộc tư nhân hóa sẽ tạo sự linh hoạt hơn để Tập đoàn Condair có thể phát triển hơn nữa theo cách năng động và cho phép Tập đoàn ra quyết định trực tiếp cũng như các quyết định đầu tư minh bạch. Chúng tôi rất may mắn khi có Silvan Meier, một chủ sở hữu rất am hiểu về kinh doanh và con người và luôn suy nghĩ đến lợi ích tốt nhất cho tập thể.

“Sự chia tách khỏi Tập đoàn Walter Meier không ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh cấp địa phương và không gây rủi ro cho công việc. Hoạt động kinh doanh sẽ được tiến hành theo cách tương tự vốn đã được thực hiện đến ngày nay và các điều kiện làm việc tại địa phương cũng vậy. Silvan Meier có một niềm tin cá nhân mạnh mẽ về tiềm năng của Condair và đã đóng góp rất nhiều nguồn vốn cá nhân của ông cho sự phát triển trong tương lai của chúng tôi ".

Quay trở lại phần tổng quan Tin tức

Các tin tức liên quan