Máy tạo ẩm đun hơi bằng khí đốt Condair GS

Condair GS cung cấp khả năng tạo ẩm công suất cao với chi phí vận hành thấp. Đặc điểm tiết kiệm khí đốt làm cho máy tạo ẩm này rẻ hơn 60% so với máy tạo ẩm bằng dòng điện tương đương. Điều này có thể mang lại khả năng hoàn vốn nhanh khi thay thế máy tạo ẩm bằng dòng điện, đặc biệt là trên các hệ thống công suất cao.

Máy tạo ẩm đun hơi bằng khí đốt này tích hợp một ngọn lửa 360° bao quanh lò đốt, mang lại hiệu quả nhiệt cao hơn 90%. Đặc điểm này giúp đáp ứng nhanh hơn với yêu cầu tạo ẩm, kiểm soát độ ẩm chặt chẽ hơn và tiêu thụ khí ở mức tối thiểu.

Condair GS được thiết kế để tích hợp các bộ trao đổi nhiệt bề mặt phẳng lớn có tác dụng làm rơi cặn vôi của chúng trong khi vận hành, giúp giảm số lần bảo dưỡng và duy trì hiệu quả truyền nhiệt.

Máy tạo ẩm có thể được kết nối với hệ thống BMS hoặc được vận hành thông qua bảng điều khiển với màn hình hiển thị LCD có đèn nền. Thiết bị này có một chức năng tự chẩn đoán liên tục với hoạt động tự sửa chữa và tự đảm bảo an toàn. Tính năng xử lý sự cố trên màn hình hướng dẫn người dùng làm theo các quy trình khắc phục có thể giúp tránh được chi phí cho dịch vụ sửa chữa bên ngoài.

Tính năng và lợi ích

  • Chi phí năng lượng thấp hơn 60% so với hệ thống tạo ẩm bằng dòng điện
  • Công suất hơi lớn
  • Có thể được sử dụng với nước máy, nước khử khoáng hoặc nước làm mềm

  • Lò đốt khí 360° rất hiệu quả (hiệu quả 90%)
  • Được chứng nhận bởi British Gas

Các máy tạo ẩm khác...