Ống góp phân phối hơi có khoảng cách bay hơi ngắn Condair OptiSorp

Rút ngắn khoảng cách bay hơi bên trong ống gió hoặc AHU để tránh làm ướt.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

Quý vị cũng có thể quan tâm đến