Nhận bản sao Hướng dẫn tạo ẩm không khí & nước trong hệ thống máy in

Thời tiết lạnh bên ngoài có nghĩa là độ ẩm thấp bên trong. Điều này có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng trong sản xuất đối với các hoạt động in ấn và đóng gói. Tài liệu hướng dẫn này được xuất bản dưới sự hợp tác của Hiệp hội Nghiên cứu Công nghệ Đồ họa cung cấp tổng quan hữu ích về cách cải thiện năng suất in ấn trong những tháng mùa đông khô hanh.

Hướng dẫn 16 trang này trình bày chi tiết về các loại vấn đề liên quan đến độ ẩm và chất lượng nước mà các công ty in ấn và đóng gói có thể bị ảnh hưởng, tại sao các vấn đề đó lại xảy ra và cách giải quyết chúng. Hướng dẫn cũng bao gồm các thông tin thực tiễn về các cơ sở thuộc sở hữu của Heidelberg và Hewlett Packard.

Hãy hoàn thành biểu mẫu này để tải về bản sao ngay:

* indicates required field

Quý vị cũng có thể quan tâm đến...

Tạo ẩm trong in ấn

Tránh những thay đổi về kích thước và nâng cao các quy trình sản xuất.

Đọc thêm

Tạo ẩm bao bì

Giảm tĩnh điện và duy trì các đặc tính của giấy, bìa cứng và chất kết dính.

Đọc thêm